To Content Pane
小字型 normal text size 大字型
香港中文大學網站
  目錄
主內容開始

榮譽博士名錄


年份        榮譽博士學位

榮譽博士名錄
年份榮譽博士榮譽博士學位
2005第62屆汪道涵榮譽法學博士
2005第62屆金耀基榮譽法學博士
2005第62屆連戰榮譽法學博士
2003第60屆李國章榮譽法學博士
2003第60屆梁定邦榮譽法學博士
2003第60屆郭炳聯榮譽法學博士
2001第57屆陳方安生榮譽法學博士
2000第56屆李光耀榮譽法學博士
1999第55屆曾蔭權榮譽法學博士
1997第53屆李嘉誠榮譽法學博士
1996第52屆王䓪鳴榮譽法學博士
1996第52屆利漢釗榮譽法學博士
1995第50屆衛奕信勳爵榮譽法學博士
1993第46屆張煊昌榮譽法學博士
1992第44屆王澤森榮譽法學博士
1992第44屆林李翹如榮譽法學博士
1991第42屆李國鼎榮譽法學博士
1991第42屆陶學祁榮譽法學博士
1990第40屆孔祥勉榮譽法學博士
1990第40屆李鵬飛榮譽法學博士