To Content Pane
小字型 normal text size 大字型
香港中文大學網站
  目錄
主內容開始

榮譽博士名錄


年份        榮譽博士學位

榮譽博士名錄
年份榮譽博士榮譽博士學位
2010第68屆鄭維健榮譽法學博士
1993第46屆鄭裕彤榮譽社會科學博士
1979第21屆鄭棟材榮譽文學博士
2005第62屆鄭海泉榮譽社會科學博士
1995第50屆衛奕信勳爵榮譽法學博士
1987第33屆蔡永業榮譽法學博士
1991第42屆蔣震榮譽社會科學博士
1988第36屆潘永祥榮譽法學博士
2016第82屆歐豪年榮譽文學博士
1969第9屆樂品淳榮譽法學博士
2014第77屆劉遵義榮譽法學博士
1975第16屆劉殿爵榮譽法學博士
2015第79屆劉明康榮譽社會科學博士
1993第46屆趙無極榮譽文學博士
1988第36屆趙忠賢榮譽理學博士
2004第61屆蒙民偉榮譽社會科學博士
2001第57屆熊翰章榮譽社會科學博士
2012第72屆榮鴻曾榮譽文學博士
1990第40屆達安輝榮譽理學博士
2003第60屆路甬祥榮譽理學博士