To Content Pane
小字型 normal text size 大字型
香港中文大學網站
  目錄
主內容開始

榮譽博士名錄


年份        榮譽博士學位

榮譽博士名錄
年份榮譽博士榮譽博士學位
1987第33屆蔡永業榮譽法學博士
1986第31屆傅禮修爵士榮譽理學博士
1986第31屆吳清源榮譽文學博士
1986第31屆李福善榮譽法學博士
1986第31屆謝志偉榮譽社會科學博士
1985第29屆杜華榮譽理學博士
1985第29屆林英豪榮譽社會科學博士
1985第29屆陳壽霖榮譽理學博士
1985第29屆高錕榮譽理學博士
1984第27屆李芾甘(巴金)榮譽文學博士
1984第27屆李達三榮譽社會科學博士
1984第27屆楊鐵樑榮譽法學博士
1984第27屆華威廉榮譽文學博士
1984第27屆鄧蓮如榮譽法學博士
1983第25屆夏鼎基榮譽法學博士
1983第25屆李約瑟榮譽理學博士
1983第25屆田元灝榮譽社會科學博士
1983第25屆鍾士元爵士榮譽法學博士
1983第25屆顔諾德爵士榮譽理學博士
1982第24屆何添榮譽社會科學博士