To Content Pane
Congregation
小字型 normal text size 大字型
主內容開始

榮譽博士名錄


年份        榮譽博士學位

榮譽博士名錄
年份榮譽博士榮譽博士學位
1988第36屆利黃瑤璧榮譽社會科學博士
1988第36屆朱經武榮譽理學博士
1988第36屆潘永祥榮譽法學博士
1988第36屆趙忠賢榮譽理學博士
1988第36屆鍾逸傑爵士榮譽法學博士
1987第34屆馬臨榮譽法學博士
1987第33屆丁肇中榮譽理學博士
1987第33屆呂叔湘榮譽文學博士
1987第33屆梁銶琚榮譽社會科學博士
1987第33屆白朗榮譽社會科學博士
1987第33屆蔡永業榮譽法學博士
1986第31屆傅禮修爵士榮譽理學博士
1986第31屆吳清源榮譽文學博士
1986第31屆李福善榮譽法學博士
1986第31屆謝志偉榮譽社會科學博士
1985第29屆杜華榮譽理學博士
1985第29屆林英豪榮譽社會科學博士
1985第29屆陳壽霖榮譽理學博士
1985第29屆高錕榮譽理學博士
1984第27屆李芾甘(巴金)榮譽文學博士