To Content Pane
小字型 normal text size 大字型
香港中文大學網站
  目錄
主內容開始

榮譽博士名錄


年份        榮譽博士學位

榮譽博士名錄
年份榮譽博士榮譽博士學位
2013第75屆陳啟宗榮譽社會科學博士
2017第84屆陳淑良榮譽文學博士
1995第50屆陳曾燾榮譽社會科學博士
1985第29屆陳壽霖榮譽理學博士
2014第77屆陳慧慧榮譽社會科學博士
2010第68屆陳樂宗榮譽社會科學博士
2001第57屆陳方安生榮譽法學博士
1982第24屆陶德勳爵榮譽法學博士
1991第42屆陶學祁榮譽法學博士
1986第31屆傅禮修爵士榮譽理學博士
1992第44屆傅高義榮譽社會科學博士
2004第61屆勞榮瑋榮譽文學博士
1964第1屆富爾頓榮譽法學博士
1999第55屆曾蔭權榮譽法學博士
1999第55屆阿瑪蒂亞·森榮譽社會科學博士
1984第27屆華威廉榮譽文學博士
1982第24屆華羅庚榮譽理學博士
1971第12屆菲力士榮譽法學博士
1999第55屆費孝通榮譽社會科學博士
1968第7屆馮秉芬榮譽法學博士