To Content Pane
小字型 normal text size 大字型
香港中文大學網站
  目錄
主內容開始

榮譽博士名錄


年份        榮譽博士學位

榮譽博士名錄
年份榮譽博士榮譽博士學位
1992第44屆林李翹如榮譽法學博士
1992第44屆王澤森榮譽法學博士
1991第42屆周光召榮譽理學博士
1991第42屆李國鼎榮譽法學博士
1991第42屆蔣震榮譽社會科學博士
1991第42屆陶學祁榮譽法學博士
1990第40屆孔祥勉榮譽法學博士
1990第40屆張光直榮譽社會科學博士
1990第40屆李鵬飛榮譽法學博士
1990第40屆達安輝榮譽理學博士
1989第38屆方心讓榮譽法學博士
1989第38屆李遠哲榮譽理學博士
1989第38屆畢達飛勳爵榮譽法學博士
1989第38屆譚惠珠榮譽法學博士
1988第36屆俞振飛榮譽文學博士
1988第36屆利黃瑤璧榮譽社會科學博士
1988第36屆朱經武榮譽理學博士
1988第36屆潘永祥榮譽法學博士
1988第36屆趙忠賢榮譽理學博士
1988第36屆鍾逸傑爵士榮譽法學博士